• Fastighetsägareförening,  Nyheter,  Vägförening

  Förhandsinformation kallelse vårarbetsdag och årsmöte

  Vi går mot ljusare och varmare tider men ännu ligger snön på Mjölknäset, och vi närmar oss Vårarbetsdagen och Årsmötesdagen på Mjölknäset.

  Den är planerad till lördagen den 4 maj, som vanligt skickar vi ut kallelse o dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse innan mötet.

  Motioner kan skickas till styrelsen på mailadress info@mjolknaset.se.

  Med vänlig hälsning

  Styrelsen

 • Fastighetsägareförening,  Nyheter,  Vägförening

  Ängen och kantklippning

  Bonden som har hästgården har frågat om de får slå vår äng och ta hand om det då de har foderbrist på grund av torkan. De fick bara ut 8 höbalar från sin första äng, jämfört mot 68 höbalar som de får ut i normala fall. Så de har givetvis fått tillåtelse att slå ängen!

  Detta passar extra bra då vi har fått information om att kantklippning (samt den ordinarie klippningen av ängen) kommer att ske senare än vanligt i år. Så nu blir det bara kantklippningen som blir försenad och den ordinarie klippningen av ängen är avbokad.

  Med vänlig hälsning

  Styrelsen

 • Fastighetsägareförening,  Nyheter,  Vägförening

  Förhandsinformation Kallelse Vårarbetsdag och Årsmöte

  Vi går mot ljusare och varmare tider men ännu ligger snön på Mjölknäset, och vi närmar oss Vårarbetsdagen och Årsmötesdagen på Mjölknäset.

  Den är planerad till lördagen den 6 maj, som vanligt skickar vi ut kallelse o dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse innan mötet.

  Mjölknäsets vägförening

  Motion som ska behandlas på ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars.

  Mjölknäsets fastighetsägareförening

  Motion som ska behandlas på ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast 10 mars.

  Motioner kan skickas till styrelsen på mailadress info@mjolknaset.se.

  Med vänlig hälsning

  Styrelsen

 • Fastighetsägareförening,  Nyheter,  Vägförening

  Förhandsinformation – Vårarbetsdag och årsmöte

  Vi går mot ljusare och varmare tider, närmar oss Vårarbetsdagen och Årsmötesdagen på Mjölknäset.

  Den är planerad till lördagen den 7 maj, som vanligt skickar vi ut kallelse o dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse innan mötet.

  Mjölknäsets vägförening

  Motion som ska behandlas på ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars.

  Mjölknäsets fastighetsägareförening

  Motion som ska behandlas på ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast 10 mars.

  Motioner kan skickas till styrelsen på mailadress: info@mjolknaset.se

  Med vänlig hälsning

  Styrelsen

 • Fastighetsägareförening,  Nyheter,  Vägförening

  Facebook-grupp!

  Föreningarna har skapat en gemensam Facebook-grupp för de boende i Mjölknäset och den hittas här: www.facebook.com/groups/mjolknaset/. Gå gärna med och bjud in övriga familjemedlemmar som vistas i området.

  Tanken är att du som boende i Mjölknäset kan dela med dig av information kring området samt att ställa frågor gällande området, tipsa, hjälpa och interagera med dina grannar.

  Vi vill givetvis att alla håller en god ton i gruppen och tolererar inga påhopp eller liknande.

  Frågor gällande fastighetsägareföreningen och vägföreningen tas direkt med styrelsen via mail, inte via Facebook-gruppen!

 • Fastighetsägareförening,  Nyheter,  Vägförening

  Städdag 23/10-21

  Hej alla Mjölknäsare!

  Årets höstarbetsdag för Mjölknäsets Fastighetsägareförening och Mjölknäsets Vägförening är planerad att äga rum 23 oktober, som vanligt träffas vi vid pumphuset klockan 9.00.

  Vill samtidigt påminna att vinterförvaring av båtar ska ske på anvisad plats eller tas båten hem till tomten ska den placeras inne på egen tomt.

  Med vänlig hälsning

  Styrelsen