Fastighetsägareförening,  Nyheter,  Vägförening

Förhandsinformation kallelse vårarbetsdag och årsmöte

Vi går mot ljusare och varmare tider men ännu ligger snön på Mjölknäset, och vi närmar oss Vårarbetsdagen och Årsmötesdagen på Mjölknäset.

Den är planerad till lördagen den 4 maj, som vanligt skickar vi ut kallelse o dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse innan mötet.

Motioner kan skickas till styrelsen på mailadress info@mjolknaset.se.

Med vänlig hälsning

Styrelsen