Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för Mjölknäsets Fastighetsägareförening

Nedan följer information beträffande föreningens behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen/General Data Protection Regulation, GDPR.

Ansvar för uppgifter

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandling av medlemmarnas personuppgifter. Föreningen utför behandlingen på grund av sitt avtal med varje medlem om medlemskap.

Inhämtande av uppgifter m.m.

Föreningen behandlar endast de personuppgifter som medlem frivilligt förser föreningen med. De personuppgifter föreningen behandlar är namn, postadress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Föreningen behandlar dessa uppgifter i MS Office och i föreningens bokföring.

Data och användningsområde

Föreningen behandlar medlems personuppgifter för att administrera medlemskapet i föreningen. Sådan administration av medlemskapet består exempelvis men inte uteslutande av lagstadgad bokföringsskyldighet, debitering av avgifter, utsändande av kallelser och information samt upprätthållande av medlemregister.

Lagring av personuppgifter

Medlems personuppgifter kommer att behandlas under den tid som medlemskap i föreningen består. Om medlem utträder tar föreningen bort sådana personuppgifter. Medlem har dock inte rätt att få sina personuppgifter borttagna innan föreningen har uppfyllt sina rättsliga förpliktelser, inklusive fullgörande av bokföringsskyldigheten.

Medlems rättigheter

Medlem har rätt att veta vilka personuppgifter föreningen behandlar rörande medlemen. Medlem har rätt att begära ut en kopia av dessa personuppgifter. Medlem har också rätt att begära rättning av eventuella felaktiga personuppgifter som lagras om medlemmen.

Kontakt

Vid frågor kring föreningens behandling av personuppgifter kontaktas lämpligen föreningens sekreterare eller kassör.

Styrelsen för Mjölknäsets fastighetsägareförening

Personuppgiftspolicy för Mjölknäsets vägförening

Nedan följer information beträffande föreningens behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen/General Data Protection Regulation, GDPR.

Ansvar för uppgifter

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandling av medlemmarnas personuppgifter. Föreningen utför behandlingen på grund av sitt avtal med varje medlem om medlemskap.

Inhämtande av uppgifter m.m.

Föreningen behandlar endast de personuppgifter som medlem frivilligt förser föreningen med. De personuppgifter föreningen behandlar är namn, postadress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Föreningen behandlar dessa uppgifter i MS Office och i föreningens bokföring.

Data och användningsområde

Föreningen behandlar medlems personuppgifter för att administrera medlemskapet i föreningen. Sådan administration av medlemskapet består exempelvis men inte uteslutande av lagstadgad bokföringsskyldighet, debitering av avgifter, utsändande av kallelser och information samt upprätthållande av medlemregister.

Lagring av personuppgifter

Medlems personuppgifter kommer att behandlas under den tid som medlemskap i föreningen består. Om medlem utträder tar föreningen bort sådana personuppgifter. Medlem har dock inte rätt att få sina personuppgifter borttagna innan föreningen har uppfyllt sina rättsliga förpliktelser, inklusive fullgörande av bokföringsskyldigheten.

Medlems rättigheter

Medlem har rätt att veta vilka personuppgifter föreningen behandlar rörande medlemen. Medlem har rätt att begära ut en kopia av dessa personuppgifter. Medlem har också rätt att begära rättning av eventuella felaktiga personuppgifter som lagras om medlemmen.

Kontakt

Vid frågor kring föreningens behandling av personuppgifter kontaktas lämpligen föreningens sekreterare eller kassör.

Styrelsen för Mjölknäsets vägförening