Fastighetsägareförening,  Nyheter,  Vägförening

Facebook-grupp!

Föreningarna har skapat en gemensam Facebook-grupp för de boende i Mjölknäset och den hittas här: www.facebook.com/groups/mjolknaset/. Gå gärna med och bjud in övriga familjemedlemmar som vistas i området.

Tanken är att du som boende i Mjölknäset kan dela med dig av information kring området samt att ställa frågor gällande området, tipsa, hjälpa och interagera med dina grannar.

Vi vill givetvis att alla håller en god ton i gruppen och tolererar inga påhopp eller liknande.

Frågor gällande fastighetsägareföreningen och vägföreningen tas direkt med styrelsen via mail, inte via Facebook-gruppen!