Fastighetsägareförening,  Nyheter,  Vägförening

Förhandsinformation – Vårarbetsdag och årsmöte

Vi går mot ljusare och varmare tider, närmar oss Vårarbetsdagen och Årsmötesdagen på Mjölknäset.

Den är planerad till lördagen den 7 maj, som vanligt skickar vi ut kallelse o dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse innan mötet.

Mjölknäsets vägförening

Motion som ska behandlas på ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars.

Mjölknäsets fastighetsägareförening

Motion som ska behandlas på ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast 10 mars.

Motioner kan skickas till styrelsen på mailadress: info@mjolknaset.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen